سال 91 تولید ملی حمایت از کار وسرمایه ی ایرانی

 برخی مفاهیم پیش از دبستان

ü     مکان و فضا: داخل و خارج، زير و رو - عقب و جلو، داخل و خارج، رابطه، باز و بسته، بالاترين و پايين ترين

ü     اندازه ها: بزرگترين و کوچکترين، بلندترين و كوتاه ترين، ضخيم و نازک، اندازه، هم اندازه

ü     رنگ ها :(اصلی  زرد  آبی  قرمز) رنگ در حالت تقارن

ü     آشنايي با اعداد و شمارش

ü     اختلافات وتشابهات: تشخیص از لحاظ جنس رنگ اندازه و شکل

ü     تقارن : تا کردن روپوش مدرسه

ü     ارتباط:

 

 

برخی از مفاهیم دوره دبستان

جمع های اساسی

1-   جمع های اساسی نوع اول که در سال اول یاد می دهیم.

به جمع هایی گفته می شود که دو عدد یک رقمی را

با هم جمع کنیم. و حاصل آن کمتر از 10  و یا خود 10 باشد.

 64تا                       3=3+0

2- جمع های اساسی نوع دوم که در سالهای دوم یاد می دهیم.

جمع هایی هستند که دو عدد یک رقمی جمع کنیم

 و حاصل آنها بیشتر از 10 باشد.  36 تا          17=8+9

جمع های کلید برای جمع های اساسی نوع دوم عبارتند از: 1+9=10و2+8=10و3+7=10و4+6=10و5+5=10وجمع های هم خانواده آن ها

 

خواص جمع

v    اصل بی اثر بودن صفر در عمل جمع(جمع عدد غیر صفر با عدد صفر):           3=0+3

v    ( خاصیت جا به جایی عمل جمع) تعویض پذیری: 5= 3+2 و5=2+3  جمع های هم خانواده

v    خاصیت شرکت پذیری یا انجمنی(دسته بندی) : (3 +2 )+1= 3 + (2 + 1 ) جمع سه عدد با هم یا بیشتر

نکته :برای جمع 5+7  از خاصیت شرکت پذیری استفاده می نماییم که در اینصورت 12=2+10 راجمع کلید برای جمع 5+7 می نامیم.

مفاهیم جمع

1- مفهوم افزایشی جمع: مسئله: علی سه مداد داشت ، دوستش به او دو مداد دیگر داد، حالا علی چند تا   مداد دارد؟         5=2+ 3

2- مفهوم افرازی جمع: مسئله: علی سه مداد مشکی و دو مداد قرمز دارد، علی چند مداد دارد؟     5 = 2+3

3- اجتماع دو مجموعه ی جدا از هم: مسئله:علی سه مداد و حسن دو مداد دارد ، علی و حسن با هم چند مداد دارند؟ 5=2+ 3 

آموزش جمع های چند رقمی  

الف) جمع عددهای چند رقمی   بدون انتقال     25+30+13 (در این نوع جمع مجموع ارقام هر مرتبه کمتر از 10 می باشد.)

ب ) جمع عددهای چند رقمی با انتقال   752+620    (در این نوع جمع لااقل مجموع ارقام یکی از مرتبه ها بیشتر از 10 می باشد.)  

ج ) جمع یک عدد  دو رقمی  با یک  عدد یک رقمیîبدون انتقال 35+3 (مجموع ارقام یکان9)  îبا انتقال76 (مجموع ارقام یکان از 10 تا 18) 

مفاهیم تفریق

    کاهشی: علی 5 مداد دارد  او 2 تا از مداد هایش را به دوستش داد. حالا علی چند تا مداد دارد؟       3 = 2 – 5  

    افرازی: علی 5 مداد قرمز و آبی دارد ، اگر تعداد مدادهای  قرمز علی 2 تا باشد علی چند تا  مداد آبی دارد؟       3 =  2 -5

    مقایسه ای:علی 5 مداد دارد  و برادرش 3 مداد . کدامیک مداد بیشتری دارد؟ 2= 3 – 5       علی 2 تا مداد بیشتری دارد

     مفهوم جمعی تفریق : علی 7 تومان پول دارد  او می خواهد مدادی بخرد که قیمت آن 10 تومان است . علی چند تومان پول کم دارد؟                                          10   =  .....  +  7 

تفریق های اساسی

1- نوع اول: که با جمع های اساسی نوع اول متناظر ند. جمله اول (مفروق منه) حداکثر 10 و جمله دوم (مفروق)و باقیمانده یک رقمی است.در آموزش تفریق های اساسی نوع اول از جمع استفاده می کنیم. تعداد 64 تا که19 تای آن ها لااقل یکی از سه جز تفریق صفر است.

2- نوع دوم:  که با جمع های اساسی نوع دوم متناظرند. جمله اول(11-12-13-124-15-16-17-18) تعداد 36 تا  مانند 6=8-14

 

خواص تفریق

·        خاصیت جابجایی ندارد. 5-3 ≠ 3-5

·        خاصیت شرکت پذیری بر قرار نمی باشد.

·        اصل بی اثر بودن  صفر یک جانبه وجود دارد. 1-٠  اما   1=0-1

·        می شود جز دوم (جمله دوم) به دو جز یا بیشتر تقسیم کنیم.17-9=17-(7+2)

·        دو عدد را متوالیا از یک عدد کم کنیم می توانیم حاصل جمع آن ها را از آن عدد کنیم.24-(6+8) = (24-6)-8

مفاهیم ضرب

·        مفهوم افرازی ضرب    10 مداد را به دسته های 2 تایی تقسیم کنید.

  • مفهوم تکرار4 دسته دو تایی می شود...... تا   =2+2+2+2 ضرب خلاصه شده جمع است.

ضرب های اساسی:

  ضرب هایی که دو جمله ضرب یک رقمی باشد.اگر ضرب هایی را که حداقل یکی از عوامل آن ها صفر است استثنا کنیم.81 ضرب اساسی خواهیم داشت.       

خواص ضرب

·        عضو بی اثر ضرب:          3 =  1 × 3

·        خاصیت جابجایی   :         2×3 =  3 ×2 

·        خاصیت شرکت پذیری:      (  2 ×3 ) × 1  =  2  ×( 3 × 1 ) 

·         خاصیت توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع: از چپ (  2 × 1 ) + ( 3 × 1 ) = ( 2 + 3 ) × 1 از راست (  5 × 2 ) + ( 5 × 3 ) = 5×( 2 + 3 )

مفاهیم تقسیم

مفهوم اول : که در این مفهوم تعداد عضو های هر دسته معلوم و تعداد دسته ها مجهول است.

6 شاخه گل داریم آنها را به دسته های سه تایی تقسیم می کنیم ، چند دسته می توان ساخت؟2دسته  = 3عضو÷6 گل

مفهوم دوم: در این مفهوم تعداد دسته ها معلوم و تعداد عضو ها ی هر دسته مجهول است.

 6 شاخه گل داریم آنها را به 2 دسته ی مساوی تقسیم می کنیم و در هر دسته چند شاخه گل قرار می گیرد؟    3 عضو = دسته2÷ 6 گل

تقسیم های اساسی:

تقسیم هایی که در آن ها مقسوم علیه و خارج قسمت یک رقمی و باقیمانده صفر باشد. به عبارت دیگر هر تقسیم اساسی با یک  ضرب اساسی متناظر(هم خانواده) است.

خواص تقسیم

1-    عبارت های تقسیم   (امتحان درستی تقسیم)   (حداکثر تعداد دسته های همعدد که می توان از یک مجموعه جدا کرد.)

2- اگر در تقسیمی مقسوم و مقسوم علیه را در عدد غیر صفر ضرب کنیم ، در خارج قسمت تقسیم تغییری ایجاد نمی شود ولی باقیمانده در عدد ضرب می شود.

3- اگر در تقسیمی مقسوم و مقسوم علیه بر عدد غیر صفر تقسیم کنیم در خارج قسمت تغییری بوجود نمی آید ولی باقی مانده بر عدد تقسیم می شود.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۸ساعت 22:17  توسط بابایی شیاسی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
مطالب این وبلاگ توسط آموزگاران دبستان جمع آوری شده است

پیوندهای روزانه
فیش حقوقی
آموزش ابتدایی تیران وکرون
مدیریت آموزش وپرورش تیران وکرون
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

انواع كد جاواCodes

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس